18 stycznia 2016

Mother of Depths - Abyss MoD 1v1

W grudniu 2014 roku zaprezentowałem na forum Gry Planszowe modyfikację do lubianej gry Abyss. Jej głównym celem było zwiększenie obrotu perłami w rozgrywkach dwuosobowych, co się w miarę sprawdzało, jednak nie likwidowało efektu śnieżnej kuli, często burzącego zabawę, szczególnie mniej opierzonym graczom. Teraz przedstawiam odnowioną Matkę Głębin, zawierającą szereg nowych mechanik, w pewnym stopniu ograniczających "szczęście", a dając w zamian alternatywne opcje taktyczne. Modyfikacja jest zaprojektowana z myślą o rozgrywkach dwuosobowych i nie sprawdza się przy większej liczbie graczy. Obecna wersja nie obejmuje dodatku Kraken, jednak w przyszłości zapewne stworze MoD wykorzystującą wspomniany dodatek. Zapraszam zatem do lektury i testowania Mother of Depths.

Przygotowanie gry
Ogólnie grę przygotowujemy tak samo, jak to opisano w instrukcji. Rozkładamy planszę, osobno tasujemy talie lordów i stronników oraz układamy je zakryte na odpowiednich polach. Odkrywamy tylu 6 lordów, układając ich na torze dziedzińca u dołu planszy. Obok kładziemy tor zagrożenia, zakryte i pomieszane żetony potworów oraz żetony kluczy. Zmiany następują wraz z ustawieniem kafelków miejsc.

Tasujemy je wszystkie, następnie każdy z graczy dobiera na rękę 3 kafle. Wybiera jeden z nich i kładzie zakryty pod planszą (Obszar Podbojów). Gracze przekazują sobie pozostałe kafle i ponawiają uprzednią czynność. Na koniec odkrywają wybrane kafle, a pozostałe na ręce układają odkryte nad planszą w strefie zwanej od teraz Salą Tronową. Teraz każdy z graczy dostaje plastikowy kubeczek, wrzucając do niego 2 perły z zasobów ogólnych (Skarbca). Na Salę Tronową również ustawiamy kubek, jednak nie wrzucamy do niego żadnych pereł.

Można zacząć grę.

Rozgrywka
Przebieg gry jest zbliżony do standardowej, jednak posiada kilka drobnych zmian oraz opcjonalnych akcji, wykonywanych w połączeniu ze starymi.

FAZA 1 - Spiskowanie na dziedzińcu
Tutaj wszystko przebiega po staremu z jednym wyjątkiem. Po zakończeniu tej fazy gracze, począwszy od tego który posiada najmniej pereł w kubeczku (w przypadku remisu od tego który ma najmniej lordów, a przy dalszym remisie, ten który ma najmniej punktów za lordów), mogą odesłać w głębiny jednego własnego lorda. Można pozbyć się dowolnej karty, nie ważne czy działa ona aktywnie, była użyta tylko przy zakupieniu albo została zużyta jako klucz do pozyskania miejsca. Gracz odrzuca taką kartę do pudełka (Mroczne Głębiny) i bierze od Matki Głębin tyle pereł z jej kubeczka ile wart był w punktach zwycięstwa poświęcony lord. Gdyby zabrakło pereł w kubeczku MoD, to nie dobieramy różnicy ze Skarbca. Zdobyte w ten sposób perły gracz wrzuca do swego kubeczka i może nimi od tej chwili normalnie obracać.

FAZA 2 - Wykonanie jednej akcji
Dochodzą tutaj nowe funkcje podczas wykonywania poszczególnych akcji.
* Eksploracja Głębin - sama Eksploracja jest niezmieniona. Gracz aktywny dobiera kartę a jego przeciwnik decyduje czy chce ją kupić za perły czy też nie. Następnie aktywny gracz może wziąć kartę za darmo na rękę lub odłożyć obecną na tor eksploracji i dociągnąć kolejną, itd. Zmiana dotyczy jednak kupowania kart. Pierwsza nabyta przez przeciwnika karta kosztuje 1 perłę, każda kolejna o 1 perłę więcej, jednak zawsze, poza pierwszą kartą, trzeba oddać Matce daninę. Zatem koszt drugiej karty 1 perła dla aktywnego gracza i 1 dla MoD, następna to 2 perły dla gracza i 1 dla MoD i tak dalej. Przeciwnik może kupować perły póki posiada dość pereł. Jeśli w wyniku zejścia stronników z toru eksploracji na polu Rady uzbiera się w dowolnym kolorze stos 4 lub więcej stronników, wtedy taki stos jest od razu likwidowany. Odkrywa się go, najwyższa karta wędruje na pole Sali Tronowej, a pozostałe na stos kart odrzuconych. Jeśli na Sali Tronowej znajduje się karta stronnika tego samego koloru o wartości niższej niż nowo przybyła, stara karta jest usuwana z gry (odesłana do Mrocznych Głębin). W innym przypadku, gdyby nowa karta miała wartość niższą lub równą obecnej, to wędruje ona na stos kart odrzuconych.
* Wykupienie stronnika - w trakcie gry na obszarze Sali Tronowej, oprócz lokacji, będą pojawiały się karty stronników. Będzie można ich wykupić od Matki, płacą 1 perłę za jednego stronnika. Istnieją jednak pewne ograniczenia:
- gracz może kupować karty tylko w swojej turze
- gracz może kupić kartę tylko przed lub po wykonaniu akcji Eksploracja Głębin
- gracz może kupić w turze nie więcej niż jedną kartę stronnika
Perły wydane na wykupienie stronników od MoD, wędrują do jej kubeczka.
* Prośba o wsparcie rady - tak jak w zwykłej wersji, gracz bierze dowolny stos kart na rękę.
* Rekrutacja Lorda - zasady zakupu lorda pozostają bez zmian. podobnie jak przyłączenie stronnika z puli kart wydanych na pozyskanie lorda. Jednak gdy te operacje zostaną zakończone, nim odłoży się pozostałych stronników na stos kart odrzuconych, to tego o najwyższym numerze wysyła się do sali Tronowej. Tam zastępuje on stronnika w tym samym kolorze, niezależnie od tego czy posiada on wartość wyższą, równą lub niższą. Jeśli dwie lub więcej kart miałyby możliwość dostania się w ramach tej operacji na Salę Tronową, to gracz który zakupił lorda wybiera która z kart tam powędruje. Przeciwnik może w tym momencie podjąć akcję Spisek, odrzucając z ręki do Mrocznych Głębin (pudełka) jednego dowolnego stronnika i wybrać z wydanych na zakup lorda kart, jedną dowolną (a nie koniecznie o najwyższej wartości) kartę, wysyłając ją na Salę Tronową. Odrzucana karta musi mieć wartość równą lub wyższą od stronnika, którego gracz aktywny zachował podczas akcji pozyskania lorda.

Jeśli w wyniku Rekrutacji Lorda pozostaną tylko dwie karty na Dziedzińcu, to aktywny gracz dostaje 2 perły, a następnie usuwa pozostałych lordów. Tego o niższej wartości w punktach zwycięstwa przekazuje na Salę Tronową, a drugiego odsyła w Mroczne Głębiny. Lord będący pod kontrolą MoD staje się jej wasalem i w żaden sposób nie można go już pozyskać. Zdolności specjalne wasali są nieaktywne. Na koniec uzupełnia się Dziedziniec o 6 nowych kart lordów.

FAZA 3 - Przejęcie kontroli nad miejscem
Zdobywa się je na klasycznych zasadach, czyli po przez posiadanie kluczy. Od tej chwili jednak gracz może wybrać czy chce zdobyć miejsce neutralne (Obszar Podbojów) czy wykupić jedną z lokacji zarządzanych przez Matkę. W drugim wypadku może to uczynić dopłacając do wymaganej liczby kluczy 2 perły, które wrzuca do kubeczka MoD.
UWAGA!!!
Jeśli gracz zdobywa miejsce za pomocą lordów Pustelnika, Mędrca czy Starszego, wtedy dociąga z puli odpowiednią liczbę miejsc, a następnie decyduje czy wybiera jedno z nich i dodaje do swojej strefy, czy też wybraną lokację wymienia na jedną z lokacji kontrolowanych przez MoD. Wszystkie nadwyżkowe kafelki miejsca wędrują do Obszaru Podbojów.

Walka z potworami
W przeciwieństwie do standardowego pojedynku, tutaj gracz zawsze musi podjąć wyzwanie z potworem, co wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Po pierwsze po odkryciu takiej karty wybiera on nagrodę, po czym MoD otrzymuje 1 żeton potwora, który kładzie koło kubeczka na perły. Następnie żeton zagrożenie zostaje przesunięty o jedno pole w dół. Matka nigdy nie może otrzymać klucza jako nagrody, jednak kiedy żeton zagrożenia wejdzie na poziom trzeci oraz szósty, zabiera wierzchni kafel miejsca z stosu i kładzie go w swojej trefie. Gdyby stos był pusty zabiera jedną losową lokację z tych dostępnych w Obszarze Podbojów.

Jeśli wszystkie karty potwora zostaną rozegrane wtedy cały proces zaczyna się od nowa.

Zakończenie gry i punktacja
Gra kończy się w momencie gdy któryś z graczy zdobędzie 10 kart lordów lub zabraknie kart do uzupełnienia Dziedzińca. Wtedy przeciwnik wykonuje swoją ostatnią akcję i następuje podsumowanie punktów. Aby wygrać należy pokonać nie tylko przeciwnika, ale również MoD. Każdy zlicza punkty na klasycznej zasadzie, za lordów, stronników, miejsca i potwory, jednak teraz dochodzą jeszcze punkty za posiadane perły. Każda perła jest warta 1 pkt na koniec gry, a ich wartość wpisuje się w rubryce z potworami. Ten kto ma więcej punktów wygrywa i staje się nowym Władcą Głębin. Jeśli żadnemu z graczy nie udało się pokonać MoD, wtedy ten o wyższej punktacji staje się jej nadwornym wasalem i wygrywa z konkurentem, choć nie zostaje Władcą Głębin.

Ułatwienia i utrudnienia
Gracze mogą zmienić poziom trudności gry po przez wprowadzenie kilku opcjonalnych zmian.
* Na koniec gry nie podliczać MoD punktów za posiadane przez nią perły.
* Przed rozpoczęciem gry podzielić talię stronników na 6 stosów i do każdego z osobna wtasować jedną kartę potwora, a następnie złożyć z tego talię do eksploracji.
* Wszyscy pozyskani przez MoD lordowie, nadal używają swoich zdolności (pasywne są aktywne do końca gry, a aktywowane przy zakupie w momencie pozyskania Wasala).
* MoD jest zawsze traktowana jako gracz, przez co działają na nią efekty lordów, pozyskanych przez graczy.